Välkommen till Bohusvind

Vår mission är att med förnyelsebar energi producera el för ett hållbart samhälle. Affärsidén är att Utveckla vindkraftverk i goda vindlägen för produktion och försäljning av el på svenska västkusten. Målet är värdetillväxt på eget kapital 10 % per år. Soliditet 30 %.

Vår verksamhet

Förvaltning av vindkraftverk, interna likväl som externa. Projektering för uppförande av vindkraftverk, genomförande av ansökningar
för beslutsprocess samt uppförande av vindkraftverk av prioriterade projekt

Bolagsinfo

Bohusvind AB grundades 1990 med säte i Uddevalla kommun. Bolaget har ca 430 aktieägare. Totala antalet aktier är idag 484 680 st fördelat på 45 000 aktier av serie A och resterande 439 680 av serie B.
Aktier av serie A har en (1) röst per aktie och B-aktier en (1) röst per 10 aktier.

Bohusvinds målsättning är att ständigt söka och pröva tillstånd för nya vindkraftverk i bra vindlägen.

Bolagsordning

Bolagets verksamhet skall bestå av drift och förvaltning av energianläggningar och annan därmed förenlig verksamhet.

 

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller via ombud.

 

Läs mer

Rapporter

Här kan du ta del av våra rapporter. Klicka på knappen nedan för att se alla rapporter.

 

Läs mer

Ta del av våra senaste nyheter

Årsredovisning 2016

För att läsa vår årsredovisning, klicka på länken. 161231 Signad      

Bolagsstämma 2017-05-16

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, tisdagen den 16 maj 2017 kl 15:00. Kallelse och dagordning 2017-05-16- version...

Bolagsstämma 2016-06-21

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, tisdagen den 21 juni 2016 kl. 11.00 För med information klicka på länkarna. Annons Kallelse och dagordning 2016-06-21 Information §11...

Kontaktuppgifter

Kontakt

Göran Berggren

Tel 070-271 34 50
Maila Göran här

Ekonomipersonal

Tel 0522-104 05
Maila företaget här
(tas emot av ekonomipersonal)

Pin It on Pinterest

Share This