Välkommen till Bohusvind

Vår mission är att med förnyelsebar energi producera el för ett hållbart samhälle. Affärsidén är att Utveckla vindkraftverk i goda vindlägen för produktion och försäljning av el på svenska västkusten. Målet är värdetillväxt på eget kapital 10 % per år. Soliditet 30 %.

Vår verksamhet

Förvaltning av vindkraftverk, interna likväl som externa. Projektering för uppförande av vindkraftverk, genomförande av ansökningar
för beslutsprocess samt uppförande av vindkraftverk av prioriterade projekt

Bolagsinfo

Bohusvind AB grundades 1990 med säte i Uddevalla kommun. Bolaget har ca 430 aktieägare. Totala antalet aktier är idag 484 680 st fördelat på 45 000 aktier av serie A och resterande 439 680 av serie B.
Aktier av serie A har en (1) röst per aktie och B-aktier en (1) röst per 10 aktier.

Bohusvinds målsättning är att ständigt söka och pröva tillstånd för nya vindkraftverk i bra vindlägen.

Bolagsordning

Bolagets verksamhet skall bestå av drift och förvaltning av energianläggningar och annan därmed förenlig verksamhet.

 

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller via ombud.

 

Läs mer

Rapporter

Här kan du ta del av våra rapporter. Klicka på knappen nedan för att se alla rapporter.

 

Läs mer

Ta del av våra senaste nyheter

Bohusvind ansöker om att försättas i konkurs 2020-07-28

Bohusvind styrelse ansöker den 28 Juli om konkurs vid Uddevalla Tingsrätt. Detta efter att Danske Bank har krävt in betalning för lånen till Bohusvind har i banken till juni 2020. I samband med uppsägning av lånen tömde Banken Bohusvinds kassa. Och därmed är Bohusvind...

Särskild information från Bohusvind avseende kontrollstämma nr 1

Särskild information från Bohusvind avseende kontrollstämma nr 1 Elpriset har sedan årsskiftet levererats på rekordlåga nivåer i Nord Pool och utfallet för februari och mars ligger i nivå med prisläget 2000 samtidigt som efterfrågan har minskat. Till detta har också...

Pin It on Pinterest

Share This