Miljöföreläggande projekt Lejdeberget

Under 2011 har vi fått klagomål från ett fåtal klagande om upplevd bullerstörning till närboende. Kommunen ålade oss att besvara klagomålen som skedde under hösten. Efter denna redogörelse som omfattade nya beräkningar, mätningar av buller och sammanställning av...

Organisationsförändring

För att möta de nya marknadsförutsättningarna innebärande bland annat ett ständigt sjunkande el-pris har styrelsen den 15 februari beslutat att minska kostnader till ett minimum. 1. Bolagets VD avvecklas 2. Projekteringsverksamheten i egen regi nedprioriteras till ett...

Pin It on Pinterest