Beräkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkningar har genomförts för vindkraftparken på Lejdeberget i Uddevalla kommun. Vindmätningar av verk nr 3 har utförts av Müller AB och ljudberäkningen av Martin Almgren på ÅF – Ljud och Vibrationer. Vindkraftparken Lejdeberget består idag av två verk...

Bolagsstämma 12 maj 2012

Styrelseordförande Mats Mared öppnade mötet, som hölls på Bohusläns museum i Uddevalla. Gå in på Läs mer och klicka på bilden för att läsa protokollet. [wp_lightbox_special_pdf link=”http://bohusvind.se/wp-content/uploads/2012/08/rapport11.pdf”...

Årsredovisning 2011

För att läsa vår årsredovisning gå in på Läs mer och klicka på bilden. [wp_lightbox_special_pdf link=”http://bohusvind.se/wp-content/uploads/2012/08/rsredovisning1.pdf” width=”640″ height=”480″...

Pin It on Pinterest