Kallelse till extra bolagsstämma

Sedan starten 1990 har Vindenergi Väst haft en målsättning att söka tillstånd, och etablera nya vindkraftverk i goda vindlägen framförallt på den svenska västkusten. I och med denna inriktning har bolaget över tid intagit en försiktig hållning vad gäller etableringar...

Pin It on Pinterest