Verken på Lejdeberget heter numera Lasse och Marianne

I samband med bolagsstämman på Bohusläns museum var det högtidlig namngivningsceremoni av verken på Lejdeberget. Verken heter numera Lasse och Marianne, efter upptäckarna av det goda vindläget. Lasse och Marianne Persson har allt sedan bolaget startade varit aktieägare. Båda har också varit styrelseledamöter i olika perioder.

Deras intresse för förnybar energi och bolagets utveckling gjorde att de började finkamma Bokenäset för en ev. vindkraftetablering och de fann då området på Lejdeberget. Kontakt togs med en av markägarna och han var positiv och fortsättningen känner vi ju. Bolagets två största verk är nu etablerade på Lejdeberget. Vd Göran Berggren överräckte en tavla och blommor som minne av ceremonin till Lasse och Marianne.

 

Mats Mared, Gunilla Jonsson och Anders Wennergren – avgående ledamöter i styrelsen

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar var det dags att avtacka avgående ordförande Mats Mared och ledamöterna Gunilla Jonsson och Anders Wennergren. Mats Mared tackade Gunilla Jonsson för hennes insatser i styrelsen och Mats lyfte fram Gunillas engagemang i oljudsfrågan på Lejdeberget och hennes förmåga att peka på väsentligheter och samband i olika frågeställningar styrelsen behandlat. Mats Mared överlämnade tavla och blommor som uppskattning för hennes arbete i styrelsen.

Vidare avtackades (ej närvarande) Anders Wennergren. Mats Mared poängterade att Anders Wennergrens breda kompetens inom vindkraftområdet varit till stor nytta och gagn för företaget, speciellt vad gäller behandlingen av överklaganden på Lejdeberget.

Göran Berggren tackade Mats Mared  för tiden i bolagets styrelse. Mats Mared är en stor tillgång för Bohusvind. Med sina kunskaper, analytiska förmåga samt pedagogiska sätt att presentera tankar, idéer och cashflow kalkyler har det alltid tillfört styrelsemötena något extra. Att Mats är van att driva idéer märks tydligt. Hans ”motor” och engagemang är svårt att smita undan.  Det kan gälla strategifrågor som detaljer i en årsredovisning.  Inget är för smått eller stort och inget får hamna i långbänk. Denna drivkraft gör att saker och ting kommer framåt. Det är engagerade aktieägare som Mats, som driver bolagets utveckling.

 

Bengt F Ekenstierna ny ordförande i Bohusvind AB

Till ny ordförande i Bohusvind valdes enhälligt Bengt F Ekenstierna vid stämman 2013.

Bengt har en gedigen erfarenhet från el-branschen. Bengt har innehaft ledande positioner inom E.ON, bla. vd för E.ON ES och Gas 2005-2011, vd för Baltic Cable 1996-2001, ansvarig för återelektrifieringen i södra Sverige efter orkanen Gudrun- 2005.

Nuvarande befattning är egen företagare med industriell rådgivning i BEKEN Management Consulting AB.

Med sina erfarenheter och kompetens avseende företagsledning, upphandlingar, avtal och prissättning av el kommer Bengt att bli en tillgång för bolaget och dess aktieägare.

Pin It on Pinterest