Information till Aktieägarna i Bohusvind AB

Elmarknaden har fortsatt att utvecklas i riktningen mot osannolikt låga elpriser. Medelintäkt för el och nätnytta har under 2015 varit drygt 22 öre/kWh och elcertifikaten 16 öre/kWh. Det innebär att den totala intäkten är 38 öre/kWh. Marknadens bedömning är att priset...

Pin It on Pinterest