Som informerats om har Bohusvind under våren fört diskussioner med kreditgivarna till bolaget om förändrade kreditvillkor. Dessa förhandlingar har nu utmynnat i ett konkret förslag som kan förväntas förutsätta beslut på bolagsstämman.

Med anledning härav har styrelsen beslutat att flytta årets bolagsstämma från den 19 maj till den 21 juni. Särskild kallelse med tillhörande dagordning kommer att skickas ut under nästa vecka.

På uppdrag av styrelsen

Bengt Ekenstierna
Ordf i Bohusvind AB

 

Pin It on Pinterest