Information Bohusvind 2018-08-14

Bohusvind har mottagit brev frånbolagets kreditgivare Danske Bank där de meddelar att Banken inte tänker förlänga vår kredit i banken efter den sista september 2018. De uppmanar bolaget att slutreglera skulden till nämnda dag. Bankens besked är, mot bakgrund av den överenskommelse som undertecknades 2016, där förutsättningar för reglering av låneskulden avtalades, överraskande. Bohusvind har fullgjort våra åtaganden med amorteringar som följt kassaflödet jämte övriga villkor.
Bohusvind styrelse har kontaktat sex andra banker med förfrågan om en refinansiering. Vi har ännu inte säkrat finansiering som långsiktigt säkerställer bolagets likviditetsbehov och det föreligger en betydande osäkerhet kring om finansieringen kan komma att säkerställas.

För ytterligare information kontakta Vd Göran Berggren,
info@bohusvind.se eller 070 271 34 50

Pin It on Pinterest