Information Bohusvind 2018-09-26

Danske Bank har meddelat att de avser att förlänga vår kredit i banken efter den sista september 2018. Låneavtalet anger, på samma sätt som tidigare, en prövning per kvartal. Banken anger att de uppåtgående elpriserna har varit avgörande för en förlängning av krediten och Bankens syn på Bohusvinds förmåga att klara amorteringar framöver.
Banken uppmanar bolaget att fokusera på amorteringar. Vi har enats om en ökad amortering på 1 Mkr/ år. Detta motsvarar en amortering på 750 000 kr/kvartal istället för som tidigare 500 000 kr/kvartal. Bohusvind har under 2017 amorterat 4 Mkr, varav 1 Mkr avsåg en extra amortering till följd av förbättrad likviditet.

Banken accepterar överlämnad kassaflödesanalys i handlingsplanen för de närmaste åren. Detta säkerställer att vi kan klara kreditvillkoren även under 2019.

Banken har ställt krav på att krediten framgent löper med ränta som ger en ränta för helår om ca 100 tkr, vilket vi accepterat.

För ytterligare information kontakta VD Göran Berggren, info@bohusvind.se eller 070-271 34 50.

Pin It on Pinterest