Bästa aktieägare
Jag hoppas allt är väl med er i julstöket.
Jag har varit ordförande i Bohusvind AB i cirka 4 år. Det har varit en tuff tid för branschen och bolaget men vihar trots det överlevt och skött våra åtaganden gentemot banken.

Bohusvind har två bygglov på Lejdeberget som förfaller i november 2020. Vi i styrelsen har haft det som vår primära uppgift att försöka få till stånd en affär där vi som aktieägare får möjlighet att delta i värdeutvecklingen och inte en rak försäljning av byggloven. Vi har fått några låga bud på 1 eller 2 av tillstånden som vi valt att tacka nej till.

Nu har vi några möjliga spår som eventuellt kan leda till uppförande av 2 verk. Jag kan i nuläget inte redogöra mer i detalj hur dessa spår ser ut. Men alla dessa alternativ kräver en emission för att de ska bli verklighet. Det är därför vi i styrelsen har valt att kalla till denna extrastämma. Vi återkommer förhoppningsvis förejul med mer information.

Varma hälsningar

Erik Mared
Styrelseordförande Bohusvind AB

Bohusvind Kallelse extra bolagsstämma

Pin It on Pinterest