Särskild information från Bohusvind avseende kontrollstämma nr 1

Elpriset har sedan årsskiftet levererats på rekordlåga nivåer i Nord Pool och utfallet för februari och mars ligger i nivå med prisläget 2000 samtidigt som efterfrågan har minskat. Till detta har också det milda vädret hjälpt till att få ned elanvändningen i Sverige.
Den hydrologiska balansen låg kring +-0 TWh under första delen på året men har succesivt stärkts och ligger nu på ca +25 TWh, vilket är en nivå vi kan räkna med under stora delar av Q2, vilket gör att en större prisåterhämtning i spotpriset sannolikt inte är att räkna med förrän efter sommaren.

• Ersättningen för el under Q1 var 48 öre/kWh men fr o m april månad är total ersättning på spotmarknaden mellan 7 och 8 öre/kWh, vilket föranledde styrelsen för Bohusvind att stänga ner verken t o m 28 maj då ersättningen för el var lägre än kostnader för löpande produktion.

• Värdet på verken har också rasat under rådande förhållande, och med facit av förda förhandlingar med externa intressenter har styrelsen värderat verken till totalt 10 Mkr.

• Med bakgrund av ovan har nu styrelsen för Bohusvind upprättat en kontrollbalansräkning och kallar till kontrollstämma att avhålles samma dag som ordinarie stämma.

Pin It on Pinterest