Bolaget har ca 430 aktieägare

  • Totalt antal aktier är idag 484 680 st fördelade på
    45 000 A-aktier, (1) röst per aktie och 439 680 B-aktier( 1) röst per 10 aktier.
  • Bolaget är anslutet till Euroclear sedan juli 2012.
  • Högsta kända avslut för A-aktien är 900 kr.
  • Högsat kända avslut för B-aktien är 800 kr

 

Bolagets aktier handlas under Altenativa aktiemarknaden under adress: www.alternativa.se

Någon marknadsnotering förekommer inte.

På ordinarie bolagsstämma maj 2012 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att

  • genomföra nyemission
  • genomföra en split 10:1 till nästa bolagsstämma.

 

Sålda aktier med kända priser
B-aktie
2005 400
2006 400
2007 500
2008 700
2009 725
2010 750
2011 800

Pin It on Pinterest

Share This