Bolagsinfo

Bohusvind AB, (publ.), äger och driver vindkraftverk på den svenska västkusten.

Bohusvind har idag två vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på cirka 11 GWh/år. Målet är att inom närmsta åren öka elproduktionen till minst 30 GWh/år.

Om Bohusvind AB
Bohusvind AB grundades 1990 med säte i Uddevalla kommun.
Bolaget har ca 430 aktieägare. Totala antalet aktier är idag 484 680 st fördelat på
45 000 aktier av serie A och resterande 439 680 av serie B.
Aktier av serie A har en (1) röst per aktie och B-aktier en (1) röst per 10 aktier.

Våra producerande verk
Bohusvind har för närvarande två vindkraftverk i drift, totalt 4 MW installerad effekt, Lejdeberget 2 (2 MW) och 3 (2 MW), Bokenäset Uddevalla kommun.

Aktuella projekt
Därutöver har vi bygglov för 2 verk på Lejdeberget. Samtliga bygglov för verk i storleksklassen 2-2,5 MW.

Den nuvarande årsproduktionen är ca 11 GWh.
1 GWh= 1 miljon kWh elenergi.

Bohusvinds målsättning är att ständigt söka och pröva tillstånd för nya vindkraftverk i bra vindlägen.

Pin It on Pinterest

Share This