Bohusvind ansöker om att försättas i konkurs 2020-07-28

Bohusvind styrelse ansöker den 28 Juli om konkurs vid Uddevalla Tingsrätt. Detta efter att Danske Bank har krävt in betalning för lånen till Bohusvind har i banken till juni 2020. I samband med uppsägning av lånen tömde Banken Bohusvinds kassa. Och därmed är Bohusvind...

Kallelse till bolagsstämma

Bästa aktieägare Jag hoppas allt är väl med er i julstöket. Jag har varit ordförande i Bohusvind AB i cirka 4 år. Det har varit en tuff tid för branschen och bolaget men vihar trots det överlevt och skött våra åtaganden gentemot banken. Bohusvind har två bygglov på...

Bolagsstämma 2019-06-27

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, onsdagen den 27 juni kl 13.00 på Bohusläns Museum, Uddevalla.  

Pin It on Pinterest