Välkommen till aktiehandel i Bohusvind AB
via Alternativa aktiemarknaden!

 

Alternativa aktiemarknaden är en marknadsplats för handel i onoterade aktier och står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn. Alternativa organiserar handel i ett 30-tal små- och medelstora företag. Handel sker regelbundet en gång per månad för att skapa och samla likviditet i aktien. Varje handelsperiod består av fyra dagar.

Alternativa har tillsammans med Bohusvind AB beslutat att inleda handel i aktien från och med den 13 februari 2013. Bohusvind AB uppfyller Alternativas krav och den finansiella informationen på företagets hemsida har bedömts som VG (Väl Godkänd) enligt Alternativas kriterier.

Enkel registrering och lättillgänglig information

För att kunna köpa eller sälja aktier behöver Du registrera Dig som kund hos Alternativa. Registreringen är kostnadsfri och sker enkelt via hemsidan www.alternativa.se. Du kan också ringa Alternativa på 08 – 673 17 90 för mer information och få en blankett hemsänd. Som registrerad kund kan Du handla och får dessutom löpande information (via e-post) om vad som händer i Bohusvind AB och kring övriga bolag. Alternativa har idag ca 6000 privata och institutionella investerare som kunder, inklusive flera av de större bankerna och fondkommissionärerna.

Handeln

Handeln vid varje handelsperiod sker till ETT pris som fastställs efter två inledande dagars orderläggning. Köp- och säljorder läggs via hemsidan, via e-post info@alternativa.se eller telefon  (08 – 673 17 90) direkt till Alternativa.

Från och med den tredje dagen (15 februari) finns därmed ett fastställt pris för Bohusvind-aktien. Orderläggning till det fastställda priset pågår därefter mellan den 15 och 18 februari. Efter avslutad handel skickas avräkningsnotor med betalnings- eller leveransinstruktioner till dem som genomfört affär. Din vanliga aktiedepå kan användas.

www.alternativa.se kan Du även se filmen ”så handlar Du på Alternativa Listan” (1,57 min)

Mäkleri

Mellan handelsperioderna tar vi emot köp- och säljorders, och då oftast större poster som vi aktivt mäklar.

För mer information om handelsregler m.m. kontakta gärna Alternativa eller gå in på hemsidan (www.alternativa.se) där mycket information finns tillgänglig.

Med vänlig hälsning

 

Carl Johan Högbom

VD, Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

 

Handelsdagar på Alternativa aktiemarknaden 2016

FEBRUARI

Onsdag den 17:e – måndagen den 22:a

MARS

Onsdag den 16:e – måndagen den 21:a

APRIL

Onsdag den 13:e – måndagen den 18:e

MAJ

Onsdag den 11:e – måndagen den 16:e

JUNI

Onsdag den 15:e – måndagen den 20:e

JULI

Ingen handelsperiod under juli

AUGUSTI

Onsdag den 17:e – måndagen den 22:e

SEPTEMBER

Onsdag den 14:e – måndagen den 19:e

OKTOBER

Onsdag den 12:e – måndagen den 17:e

NOVEMBER

Onsdag den 9:e – måndagen den 14:e

DECEMBER

Onsdag den 7:e – måndagen den 12:e

Pin It on Pinterest

Share This