Lejdeberget 2 och 3 av typen Enercon E82, 2MW

Vindkraftverken restes mellan februari – maj 2011 och driftsattes i juni samma år.

De två vindkraftverken står på Lejdeberget i Uddevalla kommun.
Verken är placerade söder om väg 161 på väg ut till färjeläget Skår.
Även från Uddevallabron är de två landmärkena lätta att se.
Årsproduktion är ca 11,6 GWh ett normalår för båda verken.
Vindläget är mycket bra, ett av de bästa i Sverige, och bolaget har bygglov för uppförande av ytterligare två verk.

Pin It on Pinterest

Share This