Bohusvind ansöker om att försättas i konkurs 2020-07-28

Bohusvind styrelse ansöker den 28 Juli om konkurs vid Uddevalla Tingsrätt. Detta efter att Danske Bank har krävt in betalning för lånen till Bohusvind har i banken till juni 2020. I samband med uppsägning av lånen tömde Banken Bohusvinds kassa. Och därmed är Bohusvind...

läs mer

Kallelse till bolagsstämma

Bästa aktieägare Jag hoppas allt är väl med er i julstöket. Jag har varit ordförande i Bohusvind AB i cirka 4 år. Det har varit en tuff tid för branschen och bolaget men vihar trots det överlevt och skött våra åtaganden gentemot banken. Bohusvind har två bygglov på...

läs mer

Bolagsstämma 2019-06-27

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, onsdagen den 27 juni kl 13.00 på Bohusläns Museum, Uddevalla.  

läs mer

Information från Bohusvind 2018-09-26

Information Bohusvind 2018-09-26 Danske Bank har meddelat att de avser att förlänga vår kredit i banken efter den sista september 2018. Låneavtalet anger, på samma sätt som tidigare, en prövning per kvartal. Banken anger att de uppåtgående elpriserna har varit...

läs mer

Information från Bohusvind AB 2018-08-14

Information Bohusvind 2018-08-14 Bohusvind har mottagit brev frånbolagets kreditgivare Danske Bank där de meddelar att Banken inte tänker förlänga vår kredit i banken efter den sista september 2018. De uppmanar bolaget att slutreglera skulden till nämnda dag. Bankens...

läs mer

Bolagsstämma 2018-06-27

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, onsdagen den 27 juni kl 13.00 på Bohusläns Museum, Uddevalla. Årsredovisning 2017 Kallelse  

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This