Information från Bohusvind AB 2018-08-14

Information Bohusvind 2018-08-14 Bohusvind har mottagit brev frånbolagets kreditgivare Danske Bank där de meddelar att Banken inte tänker förlänga vår kredit i banken efter den sista september 2018. De uppmanar bolaget att slutreglera skulden till nämnda dag. Bankens...

läs mer

Bolagsstämma 2018-06-27

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, onsdagen den 27 juni kl 13.00 på Bohusläns Museum, Uddevalla. Årsredovisning 2017 Kallelse...

läs mer

Bolagsstämma 2017-05-16

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, tisdagen den 16 maj 2017 kl 15:00. Kallelse och dagordning 2017-05-16- version...

läs mer

Bolagsstämma 2016-06-21

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, tisdagen den 21 juni 2016 kl. 11.00 För med information klicka på länkarna. Annons Kallelse och dagordning 2016-06-21 Information §11...

läs mer

Till aktieägarna i Bohusvind AB

Som informerats om har Bohusvind under våren fört diskussioner med kreditgivarna till bolaget om förändrade kreditvillkor. Dessa förhandlingar har nu utmynnat i ett konkret förslag som kan förväntas förutsätta beslut på bolagsstämman. Med anledning härav har styrelsen...

läs mer

Bolagsstämma 2016-05-19

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, torsdagen den 19 maj 2016 kl. 11.00 I lokal Spisrummet på Bohusläns Museum, Museigatan 1, Uddevalla. Registreringen öppnar kl.10.00 då också kaffe och kanelbulle serveras. Aktieägare som...

läs mer

Information till Aktieägarna i Bohusvind AB

Elmarknaden har fortsatt att utvecklas i riktningen mot osannolikt låga elpriser. Medelintäkt för el och nätnytta har under 2015 varit drygt 22 öre/kWh och elcertifikaten 16 öre/kWh. Det innebär att den totala intäkten är 38 öre/kWh. Marknadens bedömning är att priset...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This