Bolagsstämma 2016-05-19

Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, torsdagen den 19 maj 2016 kl. 11.00 I lokal Spisrummet på Bohusläns Museum, Museigatan 1, Uddevalla. Registreringen öppnar kl.10.00 då också kaffe och kanelbulle serveras. Aktieägare som...

läs mer

Information till Aktieägarna i Bohusvind AB

Elmarknaden har fortsatt att utvecklas i riktningen mot osannolikt låga elpriser. Medelintäkt för el och nätnytta har under 2015 varit drygt 22 öre/kWh och elcertifikaten 16 öre/kWh. Det innebär att den totala intäkten är 38 öre/kWh. Marknadens bedömning är att priset...

läs mer

Bygglov för verk 1 på Lejdeberget har vunnit laga kraft

Mark och miljödomstolen har beviljat Bohusvind bygglov för verk nr 1, Båröd 3:21. Laga kraft beslut gäller från den 6:e oktober. Bygglovet avser ett styck 2 MW verk med rotordiameter 82 m och med en tornhöjd av 98 m. Med en bergsnivå + 124 m ö h är nivån på verket...

läs mer

Nya elcertifikat på gång

Sveriges och Norges regeringar meddelade fredagen den 13 mars förändringar i den gemensamma marknaden för elcertifikaten. Det blir en höjning av det gemensamma målet 2020 till 28,4 TWh.Elcertifikaten är en viktig del för investering i vindkraft. Bedömare tror att...

läs mer

Förlängning av bygglov

I december 2014 förlängde Uddevalla kommun innevarande bygglov med två år. Sex fastighetsägare överklagade beslutet till länsstyrelsen. Beslut avseende överklagan kan förväntas 1 juni. Länsstyrelsens behandlingstider är numera förkortade och utredningstiden får vara...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This