Vår mission

  • Att med förnyelsebar energi producera el för ett hållbart samhälle.

Affärside´

  • Utveckla vindkraftverk i goda vindlägen för produktion och försäljning av el på svenska västkusten

Mål

  • Värdetillväxt på eget kapital 10 % per år.
  • Soliditet 30 %.

Verksamhet

  • Förvaltning av vindkraftverk, interna likväl som externa.
  • Projektering för uppförande av vindkraftverk, genomförande av ansökningar för beslutsprocess samt uppförande av vindkraftverk av prioriterade projekt

Pin It on Pinterest

Share This