Vår organisation

Göran Berggren är engagerad som deltids VD i Bohusvind AB.

VD rapporterar till styrelse, har ansvar för allt löpande arbete, t.ex. drift och underhåll av verk och arbete med nyetableringar.
Administration, bokföring köps genom extern ekonomipersonal. Dessa är timarvoderade och sköter bl.a. bokföring, postgång, underhåll av aktieboken, bokslut mm.
Service för drift och underhåll köps externt, likaså andra tjänster som krävs för tillståndsarbete, projektering och uppförande av nya verk.

Kontaktinformation

Göran Berggren tel 070-271 34 50
Maila Göran här

Ekonomipersonal 0522-104 05
Maila företaget här (tas emot av ekonomipersonal)

Adress

Junogatan 1
451 42 Uddevalla

Styrelse 2016/2017
Sedan den senaste ordinarie bolagsstämman den 21 juni 2016 är följande personer invalda i styrelsen för Bohusvind AB:

Ordförande: Erik Mared 070-875 71 81 erik@bohusvind.se
Ledamöter: Göran Berggren 070-271 34 50 goran@bohusvind.se
Christina Larsson 070- 849 33 33 christina@bohusvind.se
Anders Swedenfeldt 070-329 06 44 anders.s@bohusvind.se
 

Pin It on Pinterest

Share This