Extra bolagsstämma 6 december 2012

I Bohusläns museums hörsal hölls torsdagen den 6 december extra bolagsstämma. Tjugo aktieägare kom till stämman i det bistra vintervädret. Endast två ärenden fanns på dagordningen, Namnbyte till Bohusvind samt möjligheten att kalla aktieägare till bolagsstämma via...

läs mer

Vd har ordet, halvårsbokslut 2012

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli VD för Vindenergi Väst AB. Det har varit, och är, ett intressant bolag med en mycket spännande framtid! Sammanfattning Första halvåret 2012: Vindmässigt förväntas ett normalår, dvs. med en produktion om ca 16,3 GWh....

läs mer

Delårsrapport 20120101-20120630

Här kan ni läsa vår delårsrapport för halvåret 20120101-20120630. Vill du läsa vad vår Vd har att säga klicka här. [wp_lightbox_special_pdf link="http://bohusvind.se/wp-content/uploads/2012/09/Delrapport-20121.pdf" width="640" height="480"...

läs mer

Bolagsstämma 12 maj 2012

Styrelseordförande Mats Mared öppnade mötet, som hölls på Bohusläns museum i Uddevalla. Gå in på Läs mer och klicka på bilden för att läsa protokollet. [wp_lightbox_special_pdf link="http://bohusvind.se/wp-content/uploads/2012/08/rapport11.pdf" width="640"...

läs mer

Årsredovisning 2011

För att läsa vår årsredovisning gå in på Läs mer och klicka på bilden. [wp_lightbox_special_pdf link="http://bohusvind.se/wp-content/uploads/2012/08/rsredovisning1.pdf" width="640" height="480" source="http://bohusvind.se/wp-content/uploads/2012/08/redovisning1.png"...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This