Styrelsen, ledning och revisor

Styrelsen består av 4 medlemmar inkl. ordförande. Styrelsen valdes på ordinarie bolagsstämma 21 juni 2016. Nedanstående redogörelse omfattar uppdrag och befattningar som styrelsemedlemmar och ledande befattningsinnehavare innehaft under de senaste fem åren.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Organisation.

 

Styrelsen

Erik Mared, Stockholm, född 1973

Styrelsordförande sedan juni 2016

Övriga uppdrag:

Arbetar som: VD Escritura AB.

Aktier i bolaget: Via bolag, Escritura AB, 1 500 st A-aktier och 99 000 st B-aktier

Ansvarsområde: Omvärldsbevakning och aktien

 

Anders Swedenfeldt, Uddevalla, född 1955

Styrelseledamot sedan 2006

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Verkstadsföreningen.

Arbetar som: Egen förtagare, inom verkstadsindustrin.

Aktier i bolaget: 1 050 st. A-aktier och 11 360 st. B-aktier.

Ansvarsområde: Bankkontakter och teknikfrågor.

 

Christina Larsson, Helsingborg, född 1967

Styrelseledamot sedan 2005

Arbetar som: Fastighetsmäklare

Aktier i bolaget: 400 st. A-aktier

Ansvarsområde: Förutom uppgiften som sekreterare på styrelsemöten ansvarar Christina Larsson för hemsidan och kundrelationer.

 

Göran Berggren, Ljungskile, född 1956

VD, deltid, februari 2012. Styrelseledamot sedan 2013.

 

Ledning

Ledning

VD och deltidsanställd för ledning, adminsitration, drift och projekteringsledning av nya verk.

Göran Berggren, Ljungskile, född 1956

VD, deltid, februari 2012.

Övriga uppdrag: Ordförande i Ljungskile FK

Arbetar som: Egen förtagare. Som konsult inom bygg-och anläggningsbranschen, huvudsakligen med byggledning, kostnadskalkyler för entreprenadföretag och kommuner, entreprenadbesiktningar, kontrollansvarig enligt PBL, upprättande av kompletta förfrågningsunderlag för mark- och va arbeten samt bransch anpassade utbildningar.

Aktier i bolaget: 5 300 st. A-aktier.

 

Revisor

Tommy Olofsson, Ljungskile, född 1948

Valdes för en period om 4 år på bolagsstämman 2012

Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS

Baker Tilly SEK AB

Pin It on Pinterest

Share This